Izrada i dizajn web stranice za Oilcon

July 11, 2018

OILCON Oil&Energy Consulting nova web stranica ima dizajn koji s akcentom da se radi o consultingu za fosilna goriva i sve vezano uz tu temu.
Fotografije su prebačene u grayscale s akcentom na detalj u boji. Vrhunska organiziranost stranice je odraz poslovanja firme na području consultinga.

PROJEKT