Vinski katalog

August 1, 2016

Starinska vrata iz srca Zagorja, drveni sanduci, oronule bačve, puno finih vina i prefinih sireva koji nam nisu mazili osjetilo njuha.
Ove godine katalog ‘Vina i Sireva’ dobio je okružje vinskog podruma – mračnog i tajnovitog, ali prepunog istinskih užitaka.
Naručitelj: Kaufland Hrvatska k.d.

041 045 042 043

PROJEKT