EU PROJEKT

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPERATIVNI PROGRAM
Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt „DIGIPRINT“
– unaprjeđenje poslovanja uvođenjem suvremenih tehnologija u proizvodni proces

 

O PROJEKTU
Svrha projekta jest poboljšanje konkurentske pozicije Društva te zadovoljenje rastućih zahtjeva na tržištu grafičkih usluga i dizajna. Ako Društvo ostane u postojećoj situaciji, realno je očekivati smanjenje zadovoljstva klijenata zbog nemogućnosti ispunjenja svih njihovih zahtjeva što može dovesti do stagnacije, odnosno pada prometa te tako ugroziti opstojnost na tržištu.

 

OPĆI CILJ
Cilj projekta je projekta je povećati konkurentnost Društva uvođenjem suvremenih tehnologija u proizvodni proces postojeće poslovne jedinice, što će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje za 13,16% te očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.
Projekt će omogućiti prelazak s ručne na digitalnu obradu podataka prilikom rada u foto studiju, što će dovesti do rasta produktivnosti za 13,16% te brži i kvalitetniji tisak materijala, odnosno rast proizvodnih kapaciteta za 62,85% zbog nabave novog kolor produkcijskog uređaja. Ciljna skupina su postojeći i budući klijenti.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
SC1: Povećati produktivnost za 16,67%
Ulaganjem u opremu nužnu za rad u foto studiju ubrzati će se proizvodni proces, odnosno omogućit će se prelazak sa ručne na digitalnu obradu podataka.

SC2: Povećati resursnu učinkovitost za 50%
Ulaganjem u suvremeni kolor produkcijski uređaj povećati će se kapacitet, preciznost i iskoristivost tonera, što će dovesti do smanjenja škarta u proizvodnji (listova otisnutih s tiskarskom greškom) i otpada u proizvodnji (ambalaža za toner).

SC3: Povećati proizvodni kapacitet za 62,85%
Ulaganjem u suvremeni kolor produkcijski uređaj povećati će se brzina ispisa, te kapacitet tonera. Na taj način Društvo će moći obaviti više posla u manje vremena.

SC4: Smanjiti operativne troškove za 58%
Ulaganjem u suvremeni kolor produkcijski uređaj smanjit će se cijena održavanja po ispisanom listu – jedinici proizvodnje.

R1: Moderniziran proces proizvodnje u foto studiju
R2: Provedena obuka 6 (4 korisnika, 2 administratora sustava) djelatnika u trajanju od 24 radnih sati

Ukupna vrijednost projekta: 252.958,49 HRK
EU sufinanciranje projekta:166.375,26
Vlastiti udio financiranja: 86.583,23 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 2017.
Kontakt osoba za više informacija: Hrvoje Borovac, studio@borovac-bence.hr, +385 1 3751045

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI
1. Opremanje poslovne jedinice, te obuka djelatnika za efikasan rad:
• Digitalni fotoaparat
• Objektiv 15mm za digitalni fotoaparat
• Objektiv 50 mm za digitalni fotoaparat
• Prijenosno računalo
• Kolor produkcijski uređaj bizhub press
• Bljeskalica
• Disperzor svjetla / Sjenilo
• Pozadina za fotografiranje
• Prijenosni nosač pozadine za fotografiranje
• Stativ za digitalni fotoaparat
• Glava za stativ za digitalni fotoaparat
• Profesionalna torba za opremu za snimanje
• Radio okidač za bljeskalicu
• Prijemnik za bljeskalicu
• Instalacija i testiranje, te stavljanje u funkciju kolor produkcijskog uređaja
2. Edukacija zaposlenika
• Obuka zaposlenika za rad na kolor produkcijskom uređaju bizhub press – korisnici
• Obuka zaposlenika za rad na kolor produkcijskom uređaju bizhub press – administratori
3. Promidžba i vidljivost
• 10 komada naljepnica
• 100 komada letaka A5
• Kampanja na društvenim mrežama
• izradu podstranice „EU PROJEKT“
(www.borovac-bence.hr/EUprojekt)
4. Upravljanje projektom i administracija

 

NOSITELJ PROJEKTA
Borovac i Bence d.o.o., za grafičke usluge
Mirka Viriusa 16, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 3751045, 3751046
Fax +385 1 3751047
www.borovac-bence.hr
studio@borovac-bence.hr

 

Više informacija na:

 

 

PROJEKT