Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

January 24, 2014

Odjel za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju od 2012. do 2014. godine provodi projekt pod nazivom „Implementacija Europske agende obrazovanja odraslih“ koji je dio Programa cjeloživotnog učenja Grundtvig Izvršne Agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Projektom se provodi i promovira nova Rezolucija Vijeća Europske unije o obnovljenoj europskoj strategiji za obrazovanje odraslih (2011/C 372/01), a posebnu pozornost projekt posvećuje i umrežavanju dionika obrazovanja odraslih na lokalnoj i nacionalnoj razini, u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Projektom se provodi i  Preporuka Europskoga parlamenta i Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje (2006/962/EC) te promovira stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, s posebnim naglaskom na građane Hrvatske s niskom ili nedovoljnom razinom obrazovanja, kao osnove za daljnji osobni i profesionalni razvoj svakog pojedinca.

www.obrazovanje-odraslih.hr
 

Koji je cilj projekta?

Cilj projekta je povećanje broja sudionika u obrazovanju odraslih te poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.

Koji su specifični ciljevi projekta?

  • podizanje svijesti o ulozi i važnosti obrazovanja odraslih
  • promoviranje prednosti sudjelovanja u obrazovanju odraslih, posebno u kontekstu povećanja zapošljivosti građana te poticanje njihovog sudjelovanja u programima obrazovanja odraslih
  • poticanje suradnje svih dionika u obrazovanju odraslih i stvaranje mreže dionika na lokalnoj i nacionalnoj razini, u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih
  • predstavljanje europskih politika obrazovanja odraslih na tribinama u svrhu unaprjeđenja hrvatske politike obrazovanja odraslih i to na lokalnoj i nacionalnoj razini
  • aktivno promoviranje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kao temelja svakog kurikuluma obrazovanja odraslih
  • predstavljanje rezultata i najbolje prakse provođenja obrazovanja odraslih za ključne kompetencije
  • priprema sažetka programa / modula obrazovanja za ključne kompetencije

 

Europska komisija_agencija za mobilnost_obrazovanje odraslih_letak Implementacija europske agende obrazovanja odraslih_brosura Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta_internet stranica

PROJEKT