Dizajn vizualnog identiteta za Savska32

June 15, 2018

Dizajn cjelokupnog vizualnog identiteta za Savsku32 i izrada WordPress stranice www.savska32.hr.
Sve fotografije korištene na web stranici su fotografirane od strane Borovac i Bence d.o.o.

 

PROJEKT