Dizajn vizualnog identiteta i promotivnih materijala za firmu aPlan d.o.o.

September 27, 2018

Izradili smo vizualni identitet za firmu aPlan d.o.o. koja se bavi arhitektonskim planiranjem.
Uz izradu vizuala osmislili smo i dizajn za njihove promotivne materijale (letak, rollup, vizitka, uredski materijali).

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT