Dizajn promotivnih materijala za Udrugu Outward Bound Hrvatska

September 17, 2018

Osmislili smo novi dizajn promotivnih materijala (letak, plakat, rollup-ovi) za Udrugu Outward Bound Hrvatska.
Promotivni materijali nastali su u sklopu Projekta Europskog socijalnog fonda.

 

PROJEKT