Cres Trek 2013

January 28, 2014

Crodolphin

January 28, 2014

Bilo nam je veliko zadovoljstvo raditi za plemenit cilj kao što je ovaj!

Utrka vatrogasaca 2012

January 28, 2014

Uz blagu mediteransku klimu, po kojoj je Lošinj poznat kao lječilište, moguće je osjetiti kako se razmjenjuju miris mora, ljekovitog bilja i borove šume sa svojim ugodnim  temperaturama zraka. Pravo sudjelovanja ostvaruju svi aktivni vatrogasci, dobrovoljni i profesionalni, članovi stručnih

Foody

January 28, 2014

VII. Creski Triatlon

January 28, 2014

Cres-Insula activa je neprofitna udruga za promidžbu sporta, zdravog života i ekologije. Cilj je razvijanje alternativnih sportova i oblika druženja i zabave, jer tako doprinose zdravlju sebe  i cijelesredine. Tako je jedan od brojnih sportskih događaja koji se organizira i

Cres trek 2010

January 28, 2014

Bistro Bak

January 28, 2014

Cres Outdoor

January 28, 2014

Cras

January 28, 2014

PROJEKT